DZIEŃ I
Poniedziałek
21 maja 2018
14:00

Rejestracja i networking lunch

15:00

Powitanie przez przedstawicieli „Rz”

15:10

Keynote speech: Daniel A. Bell: The spirit of the cities: why the identity of the city matters in the global age?

Prof. Bell powraca do klasycznej idei, która mówi, że miasto wyraża swój własny, wyróżniający etos i wartości. Dla przykładu w starożytnym świecie Ateny były synonimem demokracji, a Sparta utożsamiała wojskową dyscyplinę. W jaki sposób etos każdego miasta wyraża się w życiu politycznym, kulturalnym i gospodarczym? W jaki sposób duma z etosu miasta może przeciwstawiać się homogenicznym tendencjom globalizacji oraz ograniczać siły nacjonalizmu? I dlaczego warto tożsamość ma znaczenie w globalnym świecie?

15:55

Panel dyskusyjny: Jakie znaczenie ma tożsamość miast dla ich rozwoju ?

Moderator: Cezary Szymanek

19:30

Gala wręczenia nagród i koktajl

DZIEŃ II
Wtorek
22 maja 2018
10:00

Panel dyskusyjny: Konstruktywna współpraca – relacje między miastem a deweloperami na miarę XXI wieku

Moderator: Marcin Piasecki

Dynamika rozwoju miast oraz potrzeba tworzenia złożonych przestrzeni miejskich (versus budowanie kolejnych budynków czy elementów infrastruktury) wymagają nowego podejścia do relacji między władzami miasta a sektorem prywatnym. Jak powinna wyglądać ta współpraca i jak powinien wyglądać proces urbanistyczny, aby efektywnie rozwijać polskie miasta. W panelu wezmą udział przedstawiciele polskich i zagranicznych miast, zarówno z administracji publicznej oraz firm z branży nieruchomości.

10:45

Panel dyskusyjny: Jak łączyć historię z nowoczesnością: plany zagospodarowania przestrzennego jako warunek konieczny do spójnego rozwoju miasta

Moderator: Anna Krzyżanowska

Pielęgnowanie tożsamości miasta nierozerwalnie łączy się z dbaniem o autentyczność i historię. Ale chcą budować miasto na miarę przyszłości, trzeba znaleźć przestrzeń dla nowych projektów urbanistycznych – takich, które tworzą nową jakość. Plany zagospodarowania przestrzennego wydają się jedynym rozwiązaniem, które gwarantuje spójny rozwój miasta. Czy polskie miasta doczekają się wdrożenia tych aktów prawnych ? Co można zrobić (i kto powinien to zrobić), aby zrównoważony rozwój nie pozostał jedynie tworem teoretycznym, ograniczającym się do jednego budynku i jego najbliższej okolicy.

11:30

Prezentacja: Estetyka przestrzeni miejskiej - odpowiedzialność i praca zbiorowa

Estetyka to kwestia pewnej wrażliwości. I nie chodzi tylko o wrażliwość architekta czy dewelopera, ale przede wszystkim o wrażliwość mieszkańców. W wielu krajach pojęcia piękna czy ładu w przestrzeni publicznej uczy się dzieci już w szkołach. A jak to wygląda w Polsce? Co i jak zrobić, aby nasze miasta ładniały?

12:00

Panel dyskusyjny: Ucieczka od wolności – gdzie przebiega granica kompromisu w procesie tworzenia nowych lepszych przestrzeni miejskich

Moderator: Marcin Piasecki

Nowe koncepcja w urbanistyce i architekturze stawia człowieka w centrum przestrzeni - zgodnie z nowym urbanizmem miasta powinny być przede wszystkim dla ludzi. Krytycy nowego urbanizmu zauważają jednak, że budowa miast według określonych norm może stać w sprzeczności z wolnością mieszkańców, ponieważ składa się z wielu nakazów i zakazów. Koncepcja większości versus potrzeba jednostki. Konsultacje społeczne versus protest niezadowolonego. Prawa obywatela a życie miasta.

12:45

Panel dyskusyjny: Siła młodości, wizja przyszłość: jak studenci zmieniają losy miast

Moderator: Cezary Szymanek

Historia odrodzenia wielu miast pokazuje, że kluczem do sukcesu byli młodzi ludzie, a szczególnie studenci. Miasta, które postawiły na silne ośrodki akademickie, atrakcyjne życie dla studentów i ofertę pracy dla młodych ludzi, nie żałowały tej decyzji. Jak mądrze wykorzystać siłę studentów dla rozwoju miasta? Co dziś przyciąga studentów do miast i jak mogą na tym wygrać polskie miasta?

13:30

Zakończenie konferencji

Pre-rejestracja

Wypełnij formularz aby dokonać pre-rejestracji na wydarzenie

Wypełnij formularz

Rejestracja

Skorzystaj z pre-rejestracji na wydarzenie.
Liczba miejsc jest ograniczona.